Kỷ Niệm bàn giao bộ Trường Kỷ Gỗ Gụ gia đình bác Phong Hanh - Vĩnh Chân,...

Nhận xét