Bộ Sập Thờ gỗ Gụ Chân 24, Cuốn Thư Câu Đối, Cửa võng gỗ Gụ nhà thờ họ bá...

Nhận xét