Chú Bằng - Thị Xã Phú Thọ về kí duyệt sập Ngũ Phúc Trám Mai chất liệu gỗ...

Nhận xét