Đôi Lục Bình Xà Cừ 1m6 Đục Tứ Quý | Anh Tuấn - Thượng Trưng, Vĩnh Tường,...

Cặp lục bình gỗ xà cừ khách vĩnh phúc

Nhận xét