Sập thờ gỗ gụ đẹp chân 20,22,24,25 anh chị Vỹ Lan tp Việt Trì, Phú Thọ

Nhận xét