Án gian, bàn thờ, sập thờ gỗ mít anh Thêm / Hiền Đa, Cẩm Khê, Phú Thọ

Nhận xét