Ghế tần thủy hoàng Hương Đá (vc Tú Anh Cẩm Khê, Phú Thọ)

Tên sản phẩm : Bàn ghế tần thủy hoàng cột 12 hương đá
Chi tiết : 6 món,cột 12  được làm từ 100% gỗ hương đá
Bao gồm : 1 đoản, 1 bàn, 2 ghế nhỏ, 2 đôn
khách hàng: vợ chồng Tú Anh (cát trù- cẩm khê- phú thọ)


video chi tiết:

Nhận xét