Cuốn thư câu đối hồng trĩ gỗ rổi chú Thủy| Đồng Ích,Lập Thạch,Vĩnh Phúc

Cuốn thư câu đối,
câu đối hồng trĩ,
Cuốn thư câu đối gỗ rổi,
chú Thủy,
Đồng Ích,
Lập Thạch,
Vĩnh Phúc,
Cuốn thư câu đối chú Thủy,
Lập Thạch Vĩnh Phúc,
Cuốn thư câu đối vĩnh phúc,
cuốn thư câu đối Lập Thạch,
Cuon thu cau doi,
cau doi hong tri,
Cuon thu cau doi go roi,
chu Thuy,
Dong Ich,
Lap Thach,
Vinh Phuc,
Cuon thu cau doi chu Thuy,
Lap Thach Vinh Phuc,
Cuon thu cau doi vinh phuc,
cuon thu cau doi Lap Thach,

Nhận xét