ngày 3/8/2018 tại xưởng sản xuất Đồ Gỗ Tùng Tám , Cẩm Khê, Phú Thọ

Nhận xét